Jaunus komentarus, lyudzams, davīnoj lopys zemīnē. Damīdz ite, kab atstuotu jaunu viesti.