Mikheil Saakashvili Gruzejis Prezidents (2004-2007, 2008-2013).

Mikheil Saakashvili