Sīna rituļs

Barūklepuortyka dzeivinīkim, parostai — sātys dzeivinīkim.